Polityka prywatno艣ci danych na Facebooku Joanny Klimaszewskiej

 

data publikacji 16.01.2023r

Twoje dane osobowe oraz ich ochron臋 traktujemy bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatno艣ci dotyczy danych osobowych, kt贸re przetwarzamy w zwi膮zku z nasz膮 dzia艂alno艣ci膮 na Facebooku.聽

Dokument, kt贸ry czytasz jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Tre艣膰 Polityki prywatno艣ci mo偶e ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze b臋dziemy informowa膰 Ci臋 o zmianach i podawa膰 wersj臋 dokumentu.

Skontaktuj si臋聽ze mn膮:

W ka偶dej sprawie zwi膮zanej z ochron膮 Twoich danych osobowych mo偶esz skontaktowa膰 si臋 ze mn膮 pod adresem insta@storytrenerka.pl lub pod numerem telefonu + 436605313561

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w zwi膮zku聽

z prowadzeniem przeze mnie profilu na Facebooku jest聽

Joanna Klimaszewska ze sta艂ym miejscem prowadzenia dzia艂alno艣ci聽

gospodarczej w Tulln (Austria) przy ulicy聽Kriemhildgasse 60/2, 3430 Tulln, Austria, 14/10,聽聽

NIP: ATU77 282619

Wsp贸艂administratorem jest Facebook, czyli Meta Platforms Ireland Limited. Uzgodnienia mi臋dzy administratorami w sprawie przetwarzania danych mo偶na znale藕膰 tutaj: Informacja na temat stron na Facebooku

Kogo dotyczy ta polityka?

Ta polityka ma zastosowanie do Ciebie, je偶eli wchodzisz ze mn膮 w interakcje na Facebooku (np. poprzez czat), lubisz lub obserwujesz moj膮 stron臋 na Facebooku albo zostawiasz reakcje lub komentarze pod moimi聽 postami lub komentarzami.聽

Podstawowe informacje

Zgodnie z wyrokiem Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci Unii Europejskiej (numer wyroku: C-210/16) Facebook (obecnie: Meta Platforms Ireland Limited) jest wsp贸艂administratorem danych osobowych. Oznacza to, 偶e Facebook wsp贸艂decyduje z administratorem o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych.

Zaznaczamy jednak, 偶e nie mam wp艂ywu na to, jak Facebook przetwarza Twoje dane. Aby dowiedzie膰 si臋 wi臋cej na temat prywatno艣ci na Facebooku mo偶esz zapozna膰 si臋 z Polityk膮 danych oraz Informacjami na temat stron na Facebooku. Udost臋pniaj膮c Ci te informacje wype艂niamy obowi膮zki, kt贸re nak艂ada na mnie RODO w przypadku wsp贸艂administrowania danymi z innym podmiotem.

Poni偶ej przedstawiamy wersj臋 skr贸con膮 Polityki w postaci klauzuli informacyjnej oraz pe艂n膮 wersj臋, w kt贸rej znajdziesz rozwini臋cie wszystkich informacji z klauzuli.

Jakie dane przetwarzam, w jakim celu i na jakiej podstawie?

CEL PRZETWARZANIA: Odpowied藕 na Twoj膮 wiadomo艣膰/komentarz

ZAKRES DANYCH: Imi臋 i nazwisko;Dane zawarte w profilu, kt贸re dost臋pne s膮 publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykszta艂ceniu, mie艣cie zamieszkania);Ewentualne dane osobowe, kt贸re znajd膮 si臋 w tre艣ci wiadomo艣ci.

PODSTAWA PRAWNA:art. 6 ust. 1 lit. f RODO, kt贸ry pozwala nam na realizacj臋 uzasadnionego interesu, administratora danych (zapewnienie komunikacji).

CEL PRZETWARZANIA:Wype艂nianie obowi膮zk贸w z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowi膮zek tworzenia rejestr贸w i ewidencji)

ZAKRES DANYCH: Zakres danych okre艣lony jest przez przepisy prawa i r贸偶ny w zale偶no艣ci od tre艣ci danego obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest konieczne do wywi膮zania si臋 przez administratora danych z obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z prawa).

CEL PRZETWARZANIA: Zarz膮dzanie stron膮 lub Grup膮 na Facebooku

ZAKRES DANYCH: Imi臋 i nazwisko;Dane zawarte w profilu, kt贸re dost臋pne s膮 publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykszta艂ceniu, mie艣cie zamieszkania);

Ewentualne dane osobowe, kt贸re znajd膮 si臋 w tre艣ci Twoich komentarzy na stronie;Twoje reakcje na posty.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegaj膮cy na mo偶liwo艣ci prezentowania i rozwoju swoich us艂ug w social mediach).

CEL PRZETWARZANIA: Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

ZAKRES DANYCH: Wszystkie wy偶ej wymienione dane

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, kt贸re pozwol膮 ustali膰, dochodzi膰 lub broni膰 si臋 przed roszczeniami os贸b korzystaj膮cych ze strony lub os贸b trzecich).

 

Twoje prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych

Informuj臋, 偶e przys艂uguj膮 Ci nast臋puj膮ce prawa zwi膮zane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Je偶eli chcesz zrealizowa膰 swoje uprawnienie napisz na adres insta@stortytrenerka.pl

  1. Prawo dost臋pu do informacji.
  2. Prawo dost臋pu do danych osobowych.
  3. Prawo do sprostowania danych osobowych.
  4. Prawo do usuni臋cia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
  7. Prawo do przenoszenia danych.
  8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mog膮 zosta膰 przekazane podmiotom trzecim, z kt贸rych us艂ug korzystamy w zwi膮zku z prowadzeniem serwisu www.storytrenerka.pl oraz moich profili w mediach spo艂eczno艣ciowych. Zapewniamy, 偶e starannie dobieram podmioty, z kt贸rymi wsp贸艂pracuj臋 lub z kt贸rych us艂ug korzystamy, i zawsze kieruj臋 si臋 zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Z uwagi na korzystanie z us艂ug Google czy Meta (Facebooka) Twoje dane mog膮 by膰 przekazywane do Stan贸w Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemy Ci臋 jednak, 偶e podmioty te gwarantuj膮 odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie s膮 przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, kt贸re mog艂yby mie膰 wp艂yw na Twoj膮 sytuacj臋 prawn膮 lub wywo艂ywa膰 w stosunku do Ciebie inne podobnie donios艂e skutki.

Jak d艂ugo przetwarzam Twoje dane?

Twoje dane przetwarzam do czasu osi膮gni臋cia celu przetwarzania, do czasu utraty przydatno艣ci lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), a maksymalnie 3 lata lub 6 lat w odniesieniu do danych przetwarzanych w zwi膮zku z obron膮 roszcze艅.